Som person är jag

Organiserad, fokuserad och uthållig. Positiv till utveckling/förändring, framåtsträvande och lojal.

Mina tankar

Uppsatta mål, fungerande rutiner/riktlinjer och ständig kvalitetsutveckling måste finnas i en väl fungerande verksamhet.

Min ambition är att alltid sätta den boende i fokus. Med bibehållen integritet ska behov och önskemål uppfyllas så att den äldre ges möjlighet att leva det liv han/hon önskar och förtjänar.

Medarbetaren behöver en god arbetsmiljö, support och coaching för att målen i verksamhetens ska uppnås.

När jag inte arbetar

Ägnar jag tiden åt familjen, maken och tre vuxna barn, vänner, resor och träning.