Mitt yrkesliv har varit inriktat på vård och omsorg med start som undersköterska och därefter 15 år som sjukgymnast. De senaste 17 åren har jag arbetat som chef inom äldreomsorgen med huvudansvar för hela verksamheter inkluderat personalgrupper på 90-130 medarbetare.

Utbildning

o   Gymnasieutbildning Vårdprogrammet.
o   Högskoleutbildning Sjukgymnastexamen, Karolinska institutet.
o   Ledarutvecklingsprogram, Celavi Verksamhetsutveckling AB.

Jag har även genomfört ett antal kurser och högskoleutbildningar inom forskning, ledarskap, kvalitet, arbetsmiljö, rättssäkerhet, värdegrund och specifika kurser inom fysioterapi.

Jag har erfarenhet av olika journalsystem såsom Paraplyt och Safedoc. Jag har naturligtvis också erfarenhet av diverse olika datorprogram vanligt förekommande inom äldreomsorg och kontorsarbete.

Projekt

Jag har alltid varit engagerad i kvalitetsutveckling och genomfört projekt samt olika arbeten inom verksamhetsutveckling.

Som verksamhetschef* har jag varit ansvarig för följande större projekt:

o   Införande av kvalitetsledningssystem på servicehus 2003

o   Uppstart/övertagande av äldreboende 2007

o   Coachande stöd till verksamhetschefer 2008

o   Avveckling av äldreboende 2008

o   Uppbyggnad och införande av SBA Systematiskt Brandskydds Arbete 2009

o   Uppstart av äldreboende, egen regi 2010

o   Uppstart/övertagande av äldreboende, entreprenad 2014

o   Utveckling av kvalitetsledningssystem 2014-18

o   Omfattande schemaomläggningar från 2003

 

För CV och referenser ring eller skicka mail.

 

* Inom kommunen är Enhetschef motsvarande titel för Verksamhetschef.